Konsultacje społeczne dotyczące edukacji

W imieniu realizatorów projektu “Model współpracy samorządu i organizacji pozarządowych w powiecie wałeckim” bardzo prosimy mieszkańców powiatu wałeckiego o wypełnienie poniższej ankiety zawierającej kilkanaście pytań. Państwa odpowiedzi ułatwią przygotowanie w sposób partycypacyjny założeń „Funkcjonowania i rozwoju szkolnictwa ponadgimnazjalnego powiatu wałeckiego”. [Przejdź do ankiety]

System wspierania inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych

Dzięki aktywnej współpracy przedstawicieli samorządu i organizacji pozarządowych z terenu całego powiatu wałeckiego został wdrożony system współpracy, które opisuje podręcznik „Razem łatwiej" [pdf]

Wałeckie Centrum Informacji i Wspomagania Org. Pozarządowych

Wałeckie Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych powstało dzięki realizacji w latach 2011- 2013 projektu „ABC dla NGO”, a teraz działa nadal realizując projekt “Model współpracy samorządu i organizacji pozarządowych w powiecie wałeckim. Zapraszamy do współpracy.

Animator Lokalny Waldemar Wrzeszcz

Miejsce: 78-600 Wałcz, ul Gen. L. Okulickiego 10-14/12
Godziny funkcjonowania: pon. - pt. 10.00 -16.00
E-mail: fso@waleckiengo.pl
Telefon: 67 349 4 349

Regulamin współpracy samorządu powiatu wałeckiego z organizacjami pozarządowymi

Dzięki pracy Wspólnej Komisji ds. Procedur powstał dokument wypracowany przez przedstawicieli samorządów powiatu wałeckiego oraz organizacji pozarządowych: Regulamin współpracy powiatu wałeckiego z organizacjami pozarządowymi.
Regulamin [pdf]

Diagnoza lokalnych problemów i wyzwań w powiecie wałeckim

Na początku roku 2014 i ponownie w roku 2015 eksperci Wyższej Szkoły Administracji Publicznej przeprowadzili diagnozę lokalnych problemów i wyzwań w powiecie wałeckim.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z tymi raportami i wnioskami z nich płynącymi.

Raport 2014 [pdf]
Raport 2015 [pdf]

Głosowanie na Uśmiech

Wałeckie Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech” bierze udział w ogłoszonej przez Fundację Aviva akcji „To dla mnie ważne”. Ma szanse na zdobycie środków na zakup potrzebnego dzieciom urządzenia do rehabilitacji, ale potrzebuje do tego pomocy. Naszej pomocy.

Kosiniak-Kamysz: Program współpracy jest dla nas ważny

– W Programie znalazły się konkretne działania, które już są realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Wyzwaniem jest ich ulepszanie i właściwe wykorzystywanie. Czekamy także na efekty budowania strategii III sektora, która może być podstawą do wzbogacenia programu w przyszłości – z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, Ministrem Pracy i Polityki Społecznej rozmawiamy o Programie współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi.

Starosta nagrodzony

W Stargardzie Szczecińskim odbyły się wojewódzkie uroczystości z okazji Święta Policji połączone z otwarciem nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w tym mieście. Na uroczystości, która odbyła się 31 lipca, ważne odznaczenie odebrał starosta B. Wankiewicz.
W uroczystościach uczestniczyli m. in. minister spraw wewnętrznych B. Sienkiewicz, Komendant Główny Policji gen. insp. M. Działoszyński, Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie insp. J. Sawicki, a także parlamentarzyści i samorządowcy z całego regionu.

Samorządowcy popłynęli

Niemal 60 osób - przedstawicieli grona naukowców i samorządowców uczestniczyło w kolejnym, piątym już spływie samorządowo-akademickim.

Organizatorami byli: wałeckie Starostwo oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.

Tym razem kajakarze płynęli Piławą, a start wyznaczono w Nadarzycach.

Medalowy Starosta

Starosta Bogdan Wankiewicz otrzymał z rąk Ministra Spraw Wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza brązowy medal „Za zasługi dla Policji”. Uroczystość nadania tego i innych wyróżnień odbyła się w nowej komendzie w Stargardzie Szczecińskim.

Pchli Targ - pomoc dla zwierząt

15 czerwca br. na wałeckim targowisku miejskim odbył się po raz kolejny Pchli Targ. Pieniądze ze sprzedaży przedmiotów zostały przeznaczone na pomoc dla zwierząt. Wśród wolontariuszy znalazł się m.in. przedstawiciel organizacji pozarządowych Roman Wiśniewski.

Przedstawiciele WLOT-u w Radzie Turystyki Pomorza Zachodniego

25 czerwca w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie, odbyło się spotkanie zorganizowane przez Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną, Forum Turystyki Regionów oraz Województwo Zachodniopomorskie. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Wałeckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej Roman Wiśniewski oraz Tadeusz Węgrzynowski. W czasie zebrania powołano Radę Turystyki Pomorza Zachodniego w jej skład weszli przedstawiciele WLOT-u.

Rozwojowe spotkania

Nie tak dawno chwaliliśmy na naszych łamach kolejną odsłonę tegorocznych Spotkań z Kulturą Ukraińską. Ich pomysłodawca i główny organizator – Marek Syrnyk – najwyraźniej poszedł za ciosem i podczas koncertów, które odbyły się w dniach 19 – 22 czerwca na terenie naszego powiatu, zaprezentował istną ukraińską perełkę: zespół Kozackie Zabawy. Obiecał nam przy tym show i – co ważne – słowa dotrzymał.

Strony